506 024 868 biuro@oletours.pl

Egipt Miejsca Nurkowe

Jackson Reef

 

Jackson Reef słynie z wraku statku handlowego LARA (częściowo zniszczonego w 1996 , który zatonął tu w 1985r. – Nurkowanie zazwyczaj zaczyna się na krańcu południowym, osłoniętym od fal i wiatru. Znajduje się tu, blisko rafy, boja cumownicza. – Kierując się na zachód, napotkamy gorgonie oraz wspaniałe czerwone ukwiały na głębokości 28m. Następnie widoczne jest plateau, połączone z Rafą Woodhouse’a. – Południowo – zachodni róg rafy, gdzie spotkamy liczne korale ogniste (fire corals) znajduje się w strefie silnych, czasami bardzo gwałtownych prądów. W sprzyjających warunkach (zwłaszcza w czasie odpływu) możliwe jest nurkowanie dryftowe do wschodniej części rafy. Tutaj, na ok. -15m, znajduje się piaskowa krawędź, zapadająca się w głębię w kierunku północnym. Można tu dostrzec żółwie i duże ryby pelagiczne, takie jak: Whitetip reef sharks (białe rekiny rafowe,) Grey reef sharks (szare rekiny rafowe) oraz Hammerhead sharks (rekiny młoty) -najliczniej występujące w okresie od lipca do września.

 

 

 

 

 

THOMAS REEF – TIRAN ISLANDS 

 

Jedno z najbardziej spektakularnych miejsc przystosowanych do nurkowania w północnej części Morza Czerwonego.Z powodu braku punktów cumowniczych, nurkowie zmuszeni są do stosowania nurkowania dryftowego. Południowy róg rafy to najlepsze miejsce do rozpoczęcia podwodnych podróży. Kontynuuje się je wzdłuż wschodniej strony, bogatej w różnokolorowe korale. Dalej na głębokości ok. 25m, znajduje się nieznaczne wzniesienie. W miejscu tym zobaczyć można imponujące gorgonie oraz kolonie czarnych korali. Na głębokości 35m otwiera się wspaniały i bardzo głęboki kanion, biegnący równolegle do rafy, poprzecinany seriami okazałych łuków. Róg północno-wschodni może zaskoczyć silnymi prądami. Przy sprzyjających warunkach, jeśli uda się przebrnąć przez ten fragment, będzie można opłynąć całą rafę. Pozwoli to podziwiać północną ścianę rafy. Na ścianie zachodniej dostrzec można liczne szczeliny i jaskinie, śliczne gorgonie i bogactwo fauny – żółwie morskie, ryby rafowe (Angelfish – pokolce i Suergeonfish), oraz ryby pelagiczne, m.in. Barracuda – barakudy i tuna – tuńczyki.

 

 

 

 

 

PARK RAS MOHAMMED

 

W 1983 rząd egipski zezwolił na założenie Parku Narodowego Ras Mohammed (nazwa oficjalna: Ras Mohammed Marine Protected Area:Chroniony Rezerwat Przyrody Ras Mohammed). Park ten oryginalnie zawierał przylądek Ras Mohammed, rafę koralową oraz wyspy Tiran. Powierzchnia całkowita parku to 97 km. kw. Celem parku jest chronienie złożonego i absolutnie wyjątkowego ekosystemu, składającego się z ponad 1000 gatunków ryb i 150 gatunków korali.

Następnie, powierzchnię terenu chronionego powiększono o obszary: Nabq (północna zatoka Naama), Ras Abu Galum (południe Nuweiby) oraz św. Katarzynę (St. Katharine), co dało obszar wielkości 6,300km, kw.

Lata 1998-99 obfitowały w kolejne powiększenia: o dystrykt Taba oraz całe wybrzeże egipskie zatoki Aqaba.

Ze względu na położenie geograficzne, półwysep Ras Mohammed to miejsce uprzywilejowane przez naturę. Silne prądy przynoszą coraz to nowe, ogromne ilości planktonu i innego pokarmu, wzmagającego wzrost korali kamiennych oraz przyciągającego duże ławice ryb zarówno pelagicznych, jak i rafowych. Zwłaszcza od czerwca do sierpnia nurkowanie tutaj jest niesamowicie ekscytujące. Wtedy to największe grupy barakud, tuńczyków i rekinów przypływają w te wody.

Wszystkie osoby odwiedzające park, zarówno zwykli turyści, jak i nurkowie, powinni zapoznać się z kilkoma zasadami obowiązującymi w tym rezerwacie. Reguły te zostały stworzone przez zespół ekspertów, aby chronić zarówno życie morskie jak i środowisko lądowe. Dla odpowiedzialnych nurków zestaw tych zasad wydawać się może oczywisty. Chęć przestrzegania tych reguł wynikać powinna z szacunku dla przyrody, a nie strachu przed srogimi karami za ich nieprzestrzeganie.

Strażnicy parku mają za zadanie ochronę tego rezerwatu i egzekwowanie obowiązujących w nim zasad. Pilnują oni m.in. aby łodzie nurkowe nie łamały przepisów dotyczących dostępu do miejsc na nurkowanie oraz cumowali w wyznaczonych miejscach.

PRZEPISY:

Nie dotykać ani nie łamać żadnych korali ani muszli

Nie zbierać ani nie niszczyć żadnych materiałów, żywych czy martwych (korali, muszli, ryb, roślin, skamieniałości.

Zabrania się wkraczania za tereny zamknięte oraz chodzenia i cumowania w strefach raf.

Prosi się o korzystanie z wyznaczonych miejsc cumowania.

Zabrania się karmienia ryb ze względu na możliwość zakłócenia tym równowagi biologicznej rafy.

Łowienie ryb tylko w miejscach wyznaczonych. – Zabrania się wrzucania odpadków każdego typu do wody.

Nurkowanie tylko w wyznaczonych miejscach. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia raf.

Osoby nie przestrzegające wyżej wymienionych zasad podlegają prawu 102 z roku 1983.

 

JACKFISH ALLEY – RAS MOHAMMED

Nazwa tego miejsca ma związek z dużą ilością zamieszkujących je Jackfish (karanksy) i innych drapieżników. 

„Aleja” ta – to długa, piaszczysta „droga” oddzielająca krawędź rafy od równoległej rafy (która to właśnie jest domem dla Jackfish).

Jackfish Alley, znana także jako Fisherman’s Bank, leży na południe od Ras Za’atar. Konieczne jest tu wykonanie nurkowania dryftowego.

Po zejściu na 5 m. natychmiast dostrzec można duże wejście do jaskini, idącej w głąb rafy na 40m (wypływa się z niej na głębokości 9m).

Kierując się na południowy zachód, dotrzeć można do dużej ściany koralowców poza którą, na głębokości 14m, ujrzymy kolejną jaskinię biegnącą w górę do głębokości 6m, z dużym szerokim ujęciem.

 

Troszkę dalej na południe znajduje się piaszczysta zatoka, którą trzeba przekroczyć płynąc w kierunku południowo wschodnim,
aby zobaczyć (na 11m) kolejne formacje korali czy tętniące życiem gromady Glassfish.

Obierając kierunek na południowy zachód, na 18-20m wpłyniemy na piaszczystą aleję. Whitetip reef sharks (białe rekiny rafowe) i Manta rays, jak również Jackfish (karanksy), Triggerfish (rogatnice) oraz Bluespotted stringrays (płaszczki) to stali bywalcy tutaj.

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

niesamowity wodny krajobraz

jaskinie oferujące niezapomniane efekty świetlne

zróżnicowana fauna

możliwość oglądania drapieżników pelagicznych

tylko doświadczeni nurkowie w małych grupach mogą zwiedzać te jaskinie

należy mieć ze sobą latarkę i nie spędzać w jednej jaskini zbyt dużo czasu

interesujące miejsce do uprawiania fotografii podwodnej

możliwość uprawiania snorkelingu


RAS UMM SID

Ras Umm Sid to nazwa przylądka, na którym znajduje się latarnia morska

Miejsce to, łatwo dostępne do nurkowania z lądu, znajduje się tuż na wschód od latarni, naprzeciwko słynnej włoskiej restauracji El-Fanar. Słynie ono z niezwykle mnogich gorgonii, tworzących istny las pod wodą, najpiękniejszy w północnym Morzu Czerwonym.

Metalowa drabinka ułatwia dostęp do Morza z plaży. Jednak zejście z drabinki możliwe jest jedynie, gdy przypływ jest wystarczająco wysoki, aby móc przepłynąć nad dosyć rozległą platformą rafy.

Niezależnie od tego czy nurkuje się z brzegu czy z łodzi, zazwyczaj zaczyna się od zejścia na 25m, mijając słynny las gorgonii. Następnie na głębokości 14m pośród licznych wieżyczek koralowych, pływają takie ryby rafowe jak skrzydlice i ryby papuzie.


CECHY REGIONU:

cudowny las gorgoni

bogactwo rafy i fauny plegicznej – Barracuda (barakuda), Jackfish (karanksy), Tuna (tuńczyk)

interesujące nocne nurkowania, możliwość zobaczenia śpiących ryb papuzich w ich legowiskach.

zwłaszcza w okolicach przylądka silne prądy

interesujące miejsce do uprawiania fotografii podwodnej

możliwość dokonywania różnych stylów nurkowania

*nurkowanie dryftowe

*nurkowanie nocne

*Snorkeling

Te i wiele innych miejsc nurkowych możecie odiwedzić już dziś! Zapraszamy!

 

Ahoj!

Integracyjne Biuro Podróży

 

Ole Tours
E-mail: biuro@oletours.pl
mobile: 506 024 868
ul. Piotrowicka 11 | 26-630 Jedlnia Letnisko