506 024 868 biuro@oletours.pl

PADI- Kurs podstawowy
Open Water Diver

Certyfikat nurka jest dokumentem potwierdzającym posiadane umiejętności i niezbędną wiedzę aby móc samodzielnie nurkować. Bez niego trudno będzie podziwiać kolorowe rafy, wraki czy atrakcje krakowskiego Zakrzówka. Spośród wielu międzynarodowych organizacji zajmujących się szkoleniem wybraliśmy PADI (Profesional Association of Diving Instruktors), największą i znaną w każdym zakątku świata. Doskonale opracowany system szkolenia oraz materiały szkoleniowe pozwalają w prosty i bez stresowy sposób zostać certyfikowanym nurkiem. Oczywiście również niezbędnym elementem jest profesjonalna i doświadczina kadra instruktorska prowadząca u nas szkolenia.

Kurs na stopień podstawowy PADI OWD (Open Wate

r Diver) podzielony jest na dwie części: zajęcia basenowo-teoretyczne oraz nurkowania na Zakrzówku.

Aby uzyskać certyfikat musisz uzyskać:

Zaliczenie pięciu sesji teoretycznych, w tym quizów i egzaminu końcowego.

Zaliczenie nurkowań na wodach basenopodobnych 1–5.

Zaliczenie sprawdzianu umiejętności pływackich.

Zaliczenie Nurkowań na wodach otwartych 1–4.

Zaliczenie testu pływackiego 200m bez płetw lub 300m w płetwach i w masce dowolnym stylem i w dowolnym czasie

Wymagania wstępne:

Ukończone 10 lat

Uwaga: nurkowie w wieku 10–14 lat otrzymują certyfikat Junior Open Water Diver.

Wypełnienie formularzy:

Zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka

Oświadczenie medyczne (10063) [Medical Statement]

Oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania

Maksymalna głębokość nurkowania po kursie:

dla nurków OWD 18m

dla nurków Junior OWD 12m

Integracyjne Biuro Podróży

 

Ole Tours
E-mail: biuro@oletours.pl
mobile: 506 024 868
ul.Piastowska 13/30 26-600 Radom