506 024 868 biuro@oletours.pl

Żeglarz Jachtowy

Szkolenie na patent żeglarza jachtowego

Koszt: 890 PLN za kurs, 250 PLN za przeprowadzenie egzaminu
(dla uczniów i studentów do 26 lat opłata ta wynosi 50%) i 50 PLN za wydanie patentu

Uczestnicy: osoby, które ukończyły 14 lat, z tym że warunkiem dopuszczenia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego jest – oprócz zdania egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności – ukończenie 14 lat.

Zakres: Program szkolenia obejmuje ok. 100 godzin ćwiczeń praktycznych podczas pływania jachtem żaglowym mieczowym lub balastowo-mieczowym oraz wykłady, z zakresu:

Wiedzy teoretycznej, obejmującej takie zagadnienia jak:

·  budowa jachtów,
· teoria żeglowania,
· zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami na silniku,
· podstawy locji,
·  wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego,
· wiadomości z zakresu meteorologii,
· pomoce nawigacyjne,
· ochrona wód przed zanieczyszczeniem,
· podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych,
·  etykieta jachtowa, czyli zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie,

 Umiejętności praktycznych, obejmujących:

o    manewry pod żaglami,
o    manewry jachtem żaglowym na silniku,
o    kierowanie załogą,
o    pracę w charakterze członka załogi,
o    prace bosmańskie

 Czas trwania: Szkolenie praktyczne z manewrowania jachtem żaglowym jest przeprowadzane w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele i trwa (zmiana na : ok. 5 weekendów) w zależności od warunków atmosferycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedzie

Miejsce: Szkolenie i egzamin na patent żeglarski jest przeprowadzane na jeziorze, akwenie wodnym, położonym w województwie mazowieckim m.in. w gminie Jedlnia-Letnisko i Kozienice.

Efekt: Uzyskanie patentu żeglarza jachtowego, po pozytywnym zdaniu egzaminu z części teoretycznej i praktycznej przed komisją egzaminacyjną. Patent żeglarza jachtowego, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji żeglarskich nadaje Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego (lub zarząd okręgowego związku żeglarskiego).

Uprawnienia żeglarza jachtowego

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych:

po wodach śródlądowych,
o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu,
w porze dziennej.

Terminy:

06.04- 19.05.2019

06.07- 10.08.2019

24.08- 22.09.2019

 

Oferujemy również kursy indywidualne w dogodnych dla Ciebie terminie- pisz do nas!

Zakres wymagań egzaminacyjnych na patent żeglarza jachtowego został przygotowany w oparciu o Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 460).

Zgodnie z par. 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

(Dz. U. z 2013 r., poz. 460)

Integracyjne Biuro Podróży

 

Ole Tours
E-mail: biuro@oletours.pl
mobile: 506 024 868
ul.Piastowska 13/30 26-600 Radom