Bawi, uczy, wychowuje

Bawi, uczy, wychowuje– takie zadanie powinna spełniać szkoła, a wraz z nią nauczyciele i pedagodzy. Uczniowie oczekują od nich nie tylko wiedzy merytorycznej, lecz przede wszystkim pomocy w rozwiązywaniu ich problemów, w znalezieniu swojego miejsca zarówno w szkole, jak  i w życiu.

………………………………….
Choćbyśmy uczniami byli
najtępszy­mi w szko­le świata
nie będziemy repetować
żad­nej zi­my ani lata. 

Wisława Szymborska

Bawi, uczy, wychowuje– takie zadanie powinna spełniać szkoła, a wraz z nią nauczyciele i pedagodzy. Uczniowie oczekują od nich nie tylko wiedzy merytorycznej, lecz przede wszystkim pomocy w rozwiązywaniu ich problemów, w znalezieniu swojego miejsca zarówno w szkole, jak  i w życiu.

To dzięki, m. in. szkole oraz pracującym tam osobom, Młody Człowiek kształtuje swój charakter, światopogląd, osobowość oraz relacje międzyludzkie. Zatem o relacjach miedzyludzkich, o komunikacji tej werbalnej i niewerbalnej oraz o emocjach traktuje swoje zajęcia.  Bo przecież każda chwila naszego życia upływa pod ich znakiem, wyrażamy je: ciesząc się, smucąc, złoszcząc, kochając i nienawidząc. One wpływają na to, jak widzimy siebie i jak postrzegamy innych, dlatego też są dla mnie tak ważne i im też chcę poświęcać dużą część prowadzonych przeze mnie zajęć. Zajęć, które noszą nazwę :” zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci ” w ramach projektu współfinansowanego z UE pod nazwą: “Klucz do sukcesu”. Nie  bez przyczyny wymieniłam słowo SUKCES, bo własnie dzięki rozwijaniu swoich umiejetności interpersonalnych, komunikacji, radzenia sobie ze stresem oraz umiejetności wyrażania emocji, prowadzą nas wielkimi krokami do jego osiągnięcia. Dla każdego z nas pojęcie sukces inną ma twarz, co innego oznacza i w odmienny sposób go osiągamy. Jednym przychodzi to z łatwością, inni  osiągają go mozolnie.

Zadaniem, więc moim oraz innych osób, które przekazują młodym ludziom wiedzę i umiejętności,  jest właśnie próba pokazania, że to, co zapalunujemy możemy  osiągnąć, a na pewno do tego dążyć wykorzystując wiedzę przekazywaną przez innych.

Wspaniałe jest to, iż Ci Mali Wielcy Ludzie z II i III klasy Szkoły Podstawowej potrafią czerpać radość z tych zajęć, widzę jak chętnie wchodzą w interakcje między sobą oraz jak chętnie rozmawiają ze mną.

Wracając do sukcesu, to każde moje zajęcia z Nimi dają mi poczucie właśnie osiągania tego, co zwę  SUKCESEM.

Chciałam umiesić krótką fotograficzną relację, ale udało mi się uchwycić moich telefonem chyba tylko dwa ujęcia, gdzie MWL z II i III klasy są bardziej statyczni;)

CDN….